Historia

stugbygge

Stugan byggdes 1973 av May och Gunnar Wesslund och har sedan dess varit i familjens ägo.