Planlösning

planlösning

Observera att planlösningen inte är skalenlig. Men den ger dig en uppfattning om hur stugan ser ut.