Hyresvillkor

hyresvillkor

Rökning är förbjuden i stugan. Det är ej tillåtet att bo fler än sex personer i stugan utan stugägarens tillåtelse.

Ytterligare information om hyresvillkor erhålles vid kontakt med stugägaren.